december-tur i VEST
 Indmeldelse i VEST
 
 Indmeldelsesblanket - klik her
 
Blanketten udfyldes og sendes elektronisk.
Når du har indsendt blanketten, modtager du en faktura med kontonummer til indbetaling.

 
Fra 2019 er årskontingentet 200 kr - er du indmeldt efter 15. dec., gælder dit medlemsskab for hele næste år.
For medlemmer opkræves medlemskontingentet en gang årligt og er forfalden til 1. januar
Kontingentperioden er fra 1. januar til 31.december.
For et merbeløb á 100 kr., kan kontingentperioden være løbende december måned + kommende år. 
 
Har du problemer med indmeldelsesblanketten, så skriv en mail til kasserer heleneflyvholm@gmail.com 
 
VEST er medlem af DRF - Dansk Rideforbund
 
Når du er medlem af VEST kan du starte stævner under  Dansk Rideforbund, DRF, og VEST kan  selv arangere stævner under DRF.
 
 
 
Støt vore SPONSORER - de støtter os
 
 
 
 
Download 112 app til din smartphone - så kan du med et enkelt klik kalde alarmcentralen og sende din gps-position til dem, hvis uheldet er ude
Søg på 112 app i Google Play, Apple Appstore og Windows Marketplace.
 
 
 
 
 
Følg med på facebook
- her får du de hurtige nyheder
 
Vores facebookside hedder "Vestjysk Sports- og terrænrideklub"
 
VEST's facebookside
 
VEST og Parasport Danmark
 
Støt vore sponsorer
- de støtter os
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
 
 
 
 

Generalforsamling i VEST

Afholdes online onsdag d. 28/4 2021 kl19.00
 
 
 
Vestjysk Sports- og Terrænrideklub  | vesthest@gmail.com