Kontakt til bestyrelsesmedlemmer og nøglepersoner klik her

VEST's Historie

 
Vestjysk Sports- og Terrænrideklub så dagens lys den 26.november 2014, efter nogle intense møder imellem nogle venner på Lemvig egnen, der mente, at de kunne skabe en rideklub, der ville nå ud til de mange hestefolk i oplandet. Det ville bestemt kunne åbne op for de forskellige discipliner, der findes indenfor hestesporten, og skabe større fællesskab imellem hestefolket.
Kort tid efter den stiftende generalforsamling, søgte rideklubben om optagelse i Dansk Ride Forbund og har efterfølgende været optaget i DRF siden 2015.
Herefter gik det stærk med at arrangere stævner, afholde kurser og lave rideture til stor glæde for de mange hesteglade deltagere - og ikke at glemme - deres nærmeste, der måske ikke havde den helt samme store lidenskab for heste. Men i VEST er der plads til alle.
 
Efterfølgende er rideklubben også blevet medlem i Parasport Danmark, til glæde for de ryttere, der er blevet klassificeret for deres handicap.
 
Formålet med klubben er:
- At skabe et hyggeligt og venligt miljø, med et sportsligt præg, for alle typer heste og ryttere
- At skabe en klub hvor der er plads til alle, uanset alder, hesterace, disciplin, vægt, udseende, osv. hvor samværet med hesten kommer i første række.
- At gøre brug af den fantastiske natur vi har i landet, med ture på hesteryg eller som trækkende.
- At skabe arrangementer som Distancestævner, TREC, Orienteringsridt, Jagter, dag- og weekendkurser med forskelligt indhold efter ønsker – og meget mere.
 
Hvis der er ønsker eller forslag til arrangement, kursus eller lignende, så kontakt os endelig på vores mailadr. og vi vil finde ud af muligheden for at afvikle det.