VEST er medlem af Parasport Danmark

Vestjysk Sports og Terrænrideklub er nu blevet medlem af Parasport Danmark.
Ridning for fysisk handicappede har eksisteret i Danmark i mange år. Dels bruges ridning i behandlingsøjemed, ridefysioterapi og kompenserende ridning, men der er også rigtig mange ryttere, der deltager i større eller mindre stævner.
Danmark har tradition for at have rigtig gode ryttere, der klarer sig flot internationalt. Men før man kommer dertil, er der lagt rigtig meget arbejde på klubplan.
Der afholdes jævnligt rekrutterings- og talentsamlinger, hvor nye ryttere kan ride for landstræneren, og få gode råd til at komme videre med ridningen.

Reglerne
For at ride konkurrencer skal rytterne være testet i en grad, der passer til deres handicap. Der opdeles i fire grader hvoraf grad I, som er de mest handicappede, er opdelt yderlig i Ia og Ib. Der anvendes det udstyr, der er normalt for ridesporten, men rytterne kan få anført diverse hjælpemidler på deres testkort, såsom specialtøjler, særlige bøjler og tilladelse til at bruge pisk.

Konkurrencetyper
Hovedsagelig dressur, men der er også mulighed for Military i en forenklet version. Konkurrencerne kan være handicapklasser ved et almindeligt stævne i DRF-regi, det kan være specielle handicapstævner - internationale som nationale samt naturligvis DM. Det tilstræbes, at der også etableres såkaldte breddestævner, som henvender sig til en bredere målgruppe.

For at deltage i officielle konkurrencer i Parasport Danmark’s regi skal man tegne licens. Det gælder også, hvis man via Parasport Danmark delta¬ger i konkurrencer i udlandet.
Hvis du gerne vil registreres i Parasport Danmark via Vestjysk Sports- og Terrænrideklub, så kontakt venligst Helene Flyvholm, kassereren, på mail vesthest@gmail.com så finde vi ud af det sammen.

Parasporten i Danmark er både for bredden og eliten og for unge og ældre. Der er muligheder for alle uanset ambitioner, alder og handicap. Læs meget mere på Parasports hjemmeside www.parasport.dk, hvor du også kan finde kontaktoplysninger på lokale idrætskonsulenter, der kan rådgive dig og hjælpe dig i gang med at dyrke sport.